NEWS

MEZT en Lenntech verkrijgen RVO MIT R&D Samenwerkingsproject financiering

MEZT en Lenntech werken nauw samen aan het ontwerpen, bouwen en testen van een prototype stikstofextractie installatie op schaal van een veehouderij. Vanaf eind Q2 2021 wordt deze installatie bij een veehouderij getest en doorontwikkeld. Daarna wordt ook proefgedraaid bij een waterzuivering en diverse industriele bedrijven t.b.v. proceswater zuivering en verduurzaming.